Rybníky

Naše společnost vlastní a provozuje rybníky pro sportovní rybolov.

Dotace rybářství

                V rámci Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v  Pardubickém kraji“ vyhlášenou v roce 2023,
              došlo ze strany Pardubického kraje k poskytnutí dotace z jeho rozpočtových prostředků, a to za účelem realizace projektu
              „Nákup a instalace chatek - přístřešků, rozšíření možnosti rekreačního rybolovu“.

               Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/20966.